Zdjęcie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Buszów

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Buszów

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, LRPO 2007 - 2013, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Buszów

 

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-014/09-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 873 466,46 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 3 292 446,48 PLN

Wykonawca robót budowlanych – „Maldrobud” Spółka Jawna Myślibórz, umowa została podpisana dnia 24.04.2009r.

Dnia 15.09.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.

Przebudowa drogi woj. nr 156 w m. Buszów została wykonana w km od 34+661 do km 36+041 na długości 1,38 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013