Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Międzyrzecz-Słubice

Logotyp ZPORR oraz flaga UE

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/443/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.

Dnia 18.08.2006r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą POLSKI ASFALT Sp. z o.o.

Dnia 20.09.2006 r. została podpisana umowa z Inżynierem Proejktu, firmą Komplet Inwest s.j.

Zakres robót:

* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Słubice o długości 28,3 km,
* modernizacja chodników długości 5,83 km,
* budowa ciągów pieszo-rowerowych długości 0,81 km,
* budowa zatoki autobusowej,
* modernizacja 3 zatok autobusowych.

Zadanie zostało zakończone w październiku 2007 r.

Koszt inwestycji: 20,18 mln PLN, w tym dofinasowanie z UE 15,13 mln PLN.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego