Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin

Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, LRPO 2007 - 2013, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-012/09-00

Całkowita wartość projektu wynosi – 2 779 909,21 PLN

Wartość dofinansowania wynosi – 2 362 922,81 PLN

Wykonawca robót budowlanych – Strabag Sp. z o.o. Warszawa, umowa na roboty została podpisana dnia 28.07.2008 r. na kwotę
2 779 909,23 zł. Dnia 31.08.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.

Dnia 05.10.2009 r. w Lubięcinie odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanego odcinka drogi woj. nr 315, w którym udział wziął członek zarządu Tomasz Hałas.

Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin została wykonana w km od 31+700 do km 33+217 na długości 1,517.

Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin

Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013