Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa - granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)

Przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa – granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa – granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4) zrealizowana została w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-008/13
Całkowita wartość projektu wynosi – 7 626 820,18 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 7 346 037,22 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 6 244 131,60 zł, w tym:
– środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 783 943,75 zł
– współfinansowanie z budżetu państwa – 2 460 187,85 zł
Wkład budżetu województwa – 1 101 905,62 zł

Wykonawca robót budowlanych:
– STRABAG Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 27.03.2014 r.,
– Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 04.07.2014 r.
Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 29.09.2014 r.

W ramach projektu przebudowana została droga woj. nr 297 na odcinku Szprotawa – granica województwa na długości 5,31 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013