Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+104

Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+104

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-011/10
Całkowita wartość projektu wynosi – 2 442 279,06 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 2 072 897,64 PLN

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 29.10.2010 r.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.09.2011 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+104

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013