Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz – Bobrowice

Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz – Bobrowice

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-004/10
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 924 009,10 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 3 328 400,36 PLN

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 16.07.2010 r.

Termin zakończenia realizacji inwestycji 14.06.2011 r.

Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz – Bobrowice została wykonana na długości 3,4 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013