Przebudowa drogi woj. nr 283 w m. Barcikowice w km 11+500+11+987,3

Logotyp ZPORR oraz flaga UE

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/447/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.

Dnia 23.09.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o oraz Nowosolskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych “DROMOST”.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 18.10.2005 r.

Zakres robót:

* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Barcikowice w km 11+500 – 11+987,3,
* modernizacja mostu w m. Barcikowice,
* budowa chodnika długości 0,38 km w m. Barcikowice,
* budowa pętli autobusowej w m. Barcikowice.

Inwestycja została zakończona w czerwcu 2006 roku.
Koszt inwestycji: 1,08 mln

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.