Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze od km 0+734,24 do km 1+706,27

Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze od km 0+734,24 do km 1+706,27

Logotyp ZPORR oraz flaga UE

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/444/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.

Dnia 23.09.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o. Głogów.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 19.10.2005 r.

Zakres robót:

* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Stare Strącze od km 0+734,24 do km 1+706,27,
* budowa chodnika długości 1,7 km w m. Stare Strącze.

Realizacja zadania została zakończona w maju 2006.

Koszt inwestycji: 1,15 mln

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.