Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Barlinek – Gorzów Wlkp.

Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Barlinek – Gorzów Wlkp.

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Barlinek – Gorzów Wlkp. została zrealizowana w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-003/11
Całkowita wartość projektu wyniosła – 1 889 715,13 PLN
Wartość dofinansowania wyniosła – 1 511 120,82 PLN
Wkład budżetu województwa – 378 594,31 PLN

W ramach projektu przebudowany został odcinek drogi wojewódzkiej nr 151 na odc. Barlinek – Gorzów Wlkp. na długości 2,25 km.

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków ruchu drogowego.
W ramach projektu wykonano: przebudowę jezdni drogi wojewódzkiej (przywrócenie nośności wraz z odtworzeniem profilu jezdni), przebudowę poboczy gruntowych, przebudowę istniejących zjazdów, miejscową reprofilację skarp istniejących rowów drogowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013