Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 139 w m. Rzepin ul. Kilińskiego - II Etap

Przebudowa drogi woj. nr 139 w m. Rzepin ul. Kilińskiego – II Etap

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, LRPO 2007 - 2013, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 139 w m. Rzepin ul. Kilińskiego – II Etap


Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-028/09-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 2 259 602,87 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 1 920 662,43 PLN

Wykonawca robót budowlanych – Strabag Sp. z o.o. Warszawa, umowa na roboty została podpisana dnia 27.04.2009 r.
Dnia 25.08.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.

Przebudowa drogi woj. nr 139 w m. Rzepin ul. Kilińskiego – II Etap została wykonana w km od 25+019,18 do km 26+300 na długości 1,28 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013