Uniwersalna grafika do aktualności, logotyp ZDW.

Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-009/14
Całkowita wartość projektu wynosi – 1 538 282,39 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 1 430 542,39 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 1 416 236,95 zł
Wkład budżetu województwa – 14 305,44 zł

Wykonawca robót budowlanych:– DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, umowa została podpisana dnia 15.09.2014 r.
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 14.07.2015 r.

W ramach projektu przebudowana zostanie droga woj. nr 138 w ciągu ul. Krośnieńskiej w Torzymiu na długości 0,50 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013