Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) – stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym

Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) – stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) – stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-001/12
Całkowita wartość projektu wynosi – 16 478 064,56 zł
Koszty kwalifikowalne – 15 811 237,75 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 13 439 552,07 zł
Wkład budżetu województwa – 2 371 685,68 zł

Projekt realizowano w podziale na pięć etapów:
 Etap I – droga krajowa nr 29 – Trzebiechów w km 52+507,00 – 55+300,00,
 Etap II – Trzebiechów – Siedlisko w km 49+897,50 do km 51+857,00,
 Etap III – Siedlisko – Pliszka w km 42+856,00 – 48+353,00,
 Etap IV – Pliszka – Debrznica w km 39+193,00 – 40+981,00,
 Etap V – w km 38+913,00 – 39+193,00 oraz w km 48+772,50 – 49+897,50.

W ramach projektu wykonano przebudowę nawierzchni drogi woj nr 138 na łącznej długości 13,43 km.
Odbiór robót odbył się dnia 12.09.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013