Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Ośno Lubuskie

Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 – Ośno Lubuskie

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, LRPO 2007 - 2013, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 – Ośno Lubuskie


Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-011/09-00
Całkowita wartość projektu wyniosła – 11 427 506,80 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu – 11 272 475,45 PLN
Wartość dofinansowania wyniosła – 9 581 604,12PLN

Zadanie zrealizowano w odcinkach:

I. 1+200-2+800
Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. Krosno Odrz.,
umowa została podpisana dnia 02.12.2008 r. Przebudowano drogę na długości 1,6 km.
Dnia 30.09.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.

II. 2+800-9+900
Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. Krosno Odrz.,
umowa została podpisana dnia 10.04.2009 r. Przebudowano drogę na długości 7,1 km.
Dnia 15.09.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.

III. 9+900-11+700
Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. Krosno Odrz.,
umowa została podpisana dnia 19.12.2008 r. Przebudowano drogę na długości 1,8 km.
Dnia 05.08.2009 r. dokonano technicznego obiou robót.

IV. 11+700-13+500
Wykonawca robót budowlanych – Spółka Akcyjna „EUROVIA POLSKA”,
umowa została podpisana dnia 10.04.2009 r. Przebudowano drogę na długości 1,8 km.
Dnia 07.09.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.


Droga woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 – Ośno Lubuski zostało przebudowane na długości 12,3 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013