Program LRPO – Lubuskie 2020

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie dla
Projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi
priorytetowej 5 -Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie
5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego