Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021 – 2027 z dnia 9 maja 2024 r.

Uchwała nr 1/5/24 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia “Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021-2027”

Uchwała 1.5.24 DIT-uchwała zm.-Plan Inwestycji na drogach woj. 2021-2027-1

“Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021-2027” z dnia 09.05.2024 r.

Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich