Petycja nr 8 w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi wojewódzkiej Gościm – Gorzów Wlkp.