Petycja nr 5 Sołectwa Czciradz z wnioskiem o budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283.