Petycja nr 2 dot. wprowadzenia linii podwójnej ciągłej P-4 w obrębie wyjazdu ul. Szkolnej na drogę wojewódzką nr 132 w m. Bogdaniec.