Petycja nr 12 w sprawie naprawy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej z Głogowa w kierunku Wschowy.