„Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim” Kontrakt nr PL 2002/000-580/06.12-L002

Kontrakt nr PL 2002/000-580/06.12-L002 „Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim”

Zakres rzeczowy II Etapu:

Remont drogi wojewódzkiej nr 132 na odcinku 21,62 km,

Budowa obwodnicy m. Witnica o dł. 2,95 km.

 

Inwestycja realizowana z funduszu Phare SSG 2002.

Jednostka Projektowa – Lafrenz Polska Poznań, Zabobrze Jelenia Góra

Wykonawca robót budowlanych – STRABAG Sp. z o.o. Filia w Gorzowie Wlkp.

Inżynier Projektu – PROMOST Sp. z o.o. Zielona Góra

 

Wartość robót: 5 702 422,54 EUR

w tym współfinansowanie 3 162 814,42 EUR

wkład własny 2 444 037,81 EUR

Inżynier 95 570,31 EUR

Okres realizacji: 23.12.2004 r. – 19.05.2006 r.

 

W ramach realizacji Etapu II Kontrakt nr PL 2002/000-580/06.12-L002 „Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim” wykonano:

– Remont drogi wojewódzkiej na odcinku od km 3+195 do km 18+805 i od km 21+752 do km 27+762,

– budowę obwodnicy m. Witnica o długości 2,95 km,

– stanowisko do ważenia samochodów w ciągu drogi woj nr 132 w km 28+625,

– wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy m. Witnica,

– wykonano ciągi piesze, pieszo-rowerowe w miejscowościach: Dąbroszyn, Kamień Mały, Mościczki, Białcz, Witnica,

– 16 zatok autobusowych,

– stację wczesnego ostrzegania o warunkach panujących na drodze w km 24+650 w m. Białcz.

 

Droga wojewódzka nr 132 jest najkrótszą trasą z Gorzowa Wlkp. do Kostrzyna nad Odrą. Ma jedno z najwyższych natężeń ruchu, Średni Dobowy Ruch wynosi 5687,50 a na niektórych odcinkach dochodzi do 8000. Ponadto w obrębie drogi znajdują się strefy przemysłowe w Kostrzynie i Witnicy. Budowa chodników, zatok, ścieżek rowerowych i skrzyżowań typu rondo spowoduje uspokojenie ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości położonych w ciągu drogi woj. nr 132 a także komfort podróżnych.