Zdjęcie zadania pn. „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański”.

Kolejna ważna inwestycja zakończona!!

W dniu wczorajszym tj. 17.08.2023 roku odbyła się kontrola obowiązkowa przeprowadzana przez LWINB w sprawie wydania Decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański”.

W dniu dzisiejszym LWINB wydał Decyzję pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotowego zadania.

W związku z powyższym informujemy, że w dniu dzisiejszym została wprowadzona stała organizacja ruchu i został puszczony ruch po nowo wybudowanym moście i odcinku drogi.

Życzymy Wszystkim bezpiecznej i szerokiej drogi.