„Budowa ronda w m. Nowa Sól w ciągu dróg wojewódzkich nr 292”

Logotyp ZPORR oraz flaga UE

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/1/09 Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27.05.2009 r.

„Budowa ronda w m. Nowa Sól w ciągu dróg wojewódzkich nr 292” Dnia 22.05.2007 r. podpisano umowę z Wykonawcą, którym była firma Budownictwo Drogowo-Sanitarne „FUCHS” z siedzibą w Nowej Soli.

Przekazanie placu budowy robót nastąpiło 21.06.2007 r. W ramach inwestycji wykonano :
­ -przebudowę istniejącego skrzyżowania na rondo o czterech wlotach.
Zadanie zostało zakończone w grudniu 2007 r. Koszt inwestycji: 2,08 mln PLN w tym dofinansowanie z UE 1,56 mln PLN.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego