Zdjęcie: Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134

Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-043/09-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 28 273 343,39 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 24 032 341,88 PLN

Wykonawca robót budowlanych – Lider: KONTRAKT Sp. z o.o., Partner: ENERGOPOL – SZCZECIN Spółka Akcyjna, umowa została podpisana dnia 14.04.2010r.

Termin zakończenia realizacji inwestycji – 30.11.2011r.

Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. 137 i 134 zostanie wykonana na długości 5,75 km.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013