Uniwersalna grafika do aktualności, logotyp ZDW.

Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-043/09