Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III

Grafika z flagą Polski oraz orzełkiem.

Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III
Zadanie obwodnicowe dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania 46 125 000,00 zł,

  • dofinansowanie Funduszu (50%) – 23 062 500,00 zł
  • dofinansowanie Gmina Nowa Sól – Miasto – 8 000 000,00 zł
  • wkład własny 15 062 500,00 zł

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu nowosolskiego, gminie Nowa Sól, m. Nowa Sól. Zrealizowane zadanie stanowić będzie ciąg drogi wojewódzkiej nr 315, powstanie droga klasy G o łącznej długości 1,72 km.
Początek Etapu III zlokalizowany jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 315 i 292, tj. na włączeniu do istniejącego odcinka obwodnicy Nowej Soli. Budowa III Etapu kończy się przed mostem na rzece Odrze, za skrzyżowaniem projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką nr 315 oraz drogą powiatową nr 1030F przebiegającą po wale przeciwpowodziowym.

W ramach inwestycji planuje się budowę jezdni drogi wojewódzkiej nr 315 o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowań z istniejącą drogą wojewódzką nr 315 (docelowo droga powiatowa) i drogą wojewódzką nr 292 oraz z drogą powiatową nr 1030F (wraz z jej rozbudową). Ponadto inwestycja obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 102214F (ul. Czysta) wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 102222F (ul. Gajowa), budowę dodatkowych jezdni, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, budowę chodników i dwukierunkowych ścieżek rowerowych, budowę przepustu na cieku melioracyjnym, budowę obiektu mostowego na cieku Solanka oraz rozbiórkę budynków.

Planowany termin zakończenia III kwartał 2024 r.