Zdjęcie: Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304

Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa obwodnicy Babimostu została zrealizowana w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-013/09
Całkowita wartość projektu wyniosła – 49 861 610,29 PLN
Wartość dofinansowania wyniosła – 42 314 956,03 PLN
Wkład budżetu województwa – 7 546 654,26 PLN

W ramach projektu wybudowana została obwodnica miasta Babimost o długości 5,303 km łącząca ze sobą wyloty dróg wojewódzkich nr 303, 304 i 313 oraz drogi gminne.

Obwodnica wpłynęła na wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego m. Babimost i przeniesienie go na nową trasę, łączącą ze sobą wyloty dróg wojewódzkich nr 303, 304 i 313 oraz drogi gminne. Za sprawą obejścia poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także zmniejszyła emisja spalin i poziom hałasu w terenie zabudowanym. Nowa trasa znacznie skróciła czas podróży, zarówno kierowcom w ruchu lokalnym, jak i tranzytowym. Przyczyniła się także do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu i płynności jazdy. Zapewniona została lepsza komunikacja w regionie, obwodnica odciążyła ruch na ulicach w terenie zabudowanym oraz zapewniła wzrost przepustowości.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Zdjęcie: Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304