Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz  z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów

Dnia 03.08.2023 r. zostało zawarte porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu…

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz  z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 132 w m. Jenin

Dnia 03.08.2023 r. zostało zawarte porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu…