Aktualizacja Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO-Lubuskie 2020 wraz Listą zadań rezerwowych. Uchwała nr 46/716/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30.07.2019 r.