W dniu 28.03.2024r. na sesji Rady Miasta w Kożuchowie Pan Grzegorz Potęga dla Lubuskiego – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego oraz dyrektor ZDW Paweł Tonder przedstawili informacje o planach inwestycyjnych na bieżący rok oraz zamierzeniach na lata następne na terenie Gminy Kożuchów i Powiatu Nowosolskiego. Najważniejszą przekazaną informacją była ta o rozpoczęciu procesu przygotowawczego dla budowy obwodnicy m. Kożuchów, dla której ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Odbyło się również spotkanie z Panem Paweł Jagasek – Burmistrz Kożuchowa, na którym omówiono m.in. tematy związane z inwestycjami na drogach wojewódzkich.