Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Remont obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 155 w km 1+119 w okolicy m. Stare Kurowo

02-08-2023

DW nr 155

Droga relacji: Stare Kurowo - Pławin
Utrudnienia » remont/przebudowa mostu
Od: 2023-08-02 / Do: 2023-12-13