Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 157 w km 0+545 w m....

02-08-2023

DW nr 157

Droga relacji: Zwierzyn - Goszczanowo
Utrudnienia » remont/przebudowa mostu
Od: 2023-08-02 / Do: 2023-12-23