Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Przebudowa drogi w m. Lubsko

19-10-2022

DW nr 287

Droga relacji: Kosierz - Bobrowice - Lubsko - Żary
Utrudnienia » remont/przebudowa drogi
Od: 2022-07-20 / Do: 2022-11-30

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 polegająca na odnowie dywanikowej ul. Wrocławskiej w m. Lubsko na odc. ul. Niepodległości do ul. Reja