Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Przebudowa drogi w m. Grabik

19-10-2022

DW nr 287

Droga relacji: Kosierz - Bobrowice - Lubsko - Żary
Utrudnienia » remont/przebudowa drogi
Od: 2022-10-19 / Do: 2023-08-13

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m.Grabik


 Od dnia 17 stycznia 2023 roku droga zostaje zamknięta z uwagi na awarie przepustu.W związku z tym wyznaczono 2 objazdy na odcinku Żary – Lubsko - Jasień. Pierwszy objazd dla pojazdów o masie do 3,5t będzie prowadził od skrzyżowania DK 12 z DW 287 na obwodnicy Żar dalej DK 12 do skrzyżowania z DP 1095F dalej przez m. Lubanice aż do skrzyżowania z DW 287. Drugi objazd dla pojazdów o masie powyżej 3,5t będzie prowadził od skrzyżowania DK12 z DW 287 na obwodnicy Żar dalej DK 12 do skrzyżowania z DW 289 w Nowogrodzie Bobrzański dalej DW 289 do skrzyżowania z DW 287 na obwodnicy Lubska, dalej DW 287 przez Lubsko aż do Jasienia.
Awaryjna organizacja ruchu dla pojazdów o dmc poniżej 3,5 tony oraz autobusów komunikacji lokalnej będzie funkcjonować do czasu wykonania konstrukcji zabezpieczającej umożliwiającej przywrócenie ruchu wahadłowego (ok. 10 dni), natomiast dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony do czasu usunięcia zagrożenia (ok. 6 m-cy).