Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Przebudowa drogi w m. Grabik

19-10-2022

DW nr 287

Droga relacji: Kosierz - Bobrowice - Lubsko - Żary
Utrudnienia » remont/przebudowa drogi
Od: 2022-10-19 / Do: 2023-08-13

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m.Grabik