Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Budowa chodnika DW 325 Siedlisko ul. Sławska

20-09-2022

DW nr 325

Droga relacji: Tarnów Jezierny - Siedlisko - Bytom Odrzański - Dębianka - Rożanówka
Utrudnienia » remont/przebudowa drogi
Od: 2022-09-12 / Do: 2022-10-25

Budowa chodnika w m. Siedlisko przy ul. Sławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 325 w km 15+895 ÷ 16+113 – strona lewa.