Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Remont skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 278 i 282 w m. Bojadła

08-08-2022

DW nr 282

Droga relacji: skrzyżowanie z drogą krajową nr 27 - Wilkanowo - Zielona Góra - Zabór - Bojadła
Utrudnienia » remont/przebudowa drogi
Od: 2022-08-08 / Do: 2022-11-01

Remont skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 278 i 282 w m. Bojadła