Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 287 w zakresie budowy chodnika w m. Bobrowice

08-08-2022

DW nr 287

Droga relacji: Kosierz - Bobrowice - Lubsko - Żary
Utrudnienia » remont/przebudowa drogi
Od: 2022-06-06 / Do: 2022-11-30

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 w zakresie budowy chodnika w m. Bobrowice