Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131...

02-02-2021

DW nr 131

Droga relacji: Nowiny Wielkie - Krzeszyce
Utrudnienia » remont/przebudowa mostu
Od: 2021-02-01 / Do: 2021-06-30

W związku z realizowaną inwestycją zamknięto dla ruchu kołowego most drogowy na rz. Warta w ciągu drogi wojewódzkiej 131 w m. Świerkocin.