Pomiar Ruchu >

Pomiar Ruchu 2015

15-06-2016 / Michał Przybylski
W 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przeprowadził generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego (z wyłączeniem odcinków dróg wojewódzkich przebiegających w granicach miast na prawach powiatu tj. Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry). Pomiar wykonano w oparciu o "Wytyczne generalnego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 r.", opracowane w Departamencie Przygotowania Inwestycji  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W załączeniu przedstawiamy, w postaci tabelarycznej, wyniki pomiaru - średni dobowy ruch roczny (SDRR) na wyznaczonych odcinkach dróg wojewódzkich.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki