Komunikaty >

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20-01-2023 / Wioleta Kowalczyk
BHP.217.1.2023
 
OGŁOSZENIE PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W ZIELONEJ GÓRZE,  UL. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
PIERWSZY PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg  i przyczepy rolniczej.
 
 
Przedmiotem przetargu jest wycofany z eksploatacji sprzęt do zimowego utrzymania dróg: 10 sztuk posypywarko-solarek, 1 pług odśnieżny i 1 przyczepa rolnicza.
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
 
Szczegółowe informacje na temat oferowanego w przetargu sprzętu do zimowego utrzymania dróg
i przyczepy rolniczej oraz termin i regulamin przetargu znajdują się na stronie internetowej Sprzedającego www.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”, oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce ”Ogłoszenia”.
 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującymi jest Ewa Hic tel. 68 322 17 15, 663-550-345.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją