Odszkodowania >

Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi.

21-01-2021 / Michał Przybylski
Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi
 
1. Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego.
Dla szkód powstałych na drogach na terenie województwa lubuskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w odniesieniu do szkód zgłoszonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi województwa lubuskiego właściwą jednostką jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zdarzeń na podległych mu drogach wojewódzkich:
- w okresie 01.01.2021 r. ÷ 31.12.2021 r. w COMPENSA TU S.A VIG (nr polisy 1306 7012760)
- w okresie 01.01.2022 r. ÷ 31.12.2022 r. w UNIQA TU S.A (nr polisy 998A982296)
- w okresie 01.01.2023 r. ÷ 31.12.2023 r. w UNIQA TU S.A (nr polisy 998B108336)

2. Zgłoszenie szkody
Ciężar udowodnienia winy zarządcy, a co za tym idzie, odpowiedzialności za powstałą szkodę, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, spoczywa na poszkodowanym.
Roszczenie odszkodowawcze wraz z dokumentacją dotyczącą powstałej szkody powinno być złożone w formie pisemnej. W celu zgłoszenia szkody można skorzystać z zamieszczonego na stronie druku zgłoszenia szkody (w zależności od rodzaju szkody).
Zgłoszenie szkody powinno zawierać:
- szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, kierunek poruszania się pojazdu itp.)
- datę oraz miejsce powstania szkody (wg kilometrażu drogi, dokładnego opisu miejsca zdarzenia, dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia
- szkic z miejsca zdarzenia (z uwzględnieniem kierunku poruszania się pojazdu)
- dane teleadresowe świadków
- informację jakie służby publiczne zostały wezwane na miejsce zdarzenia
- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu
 
Wnioski o zapłatę odszkodowania (roszczenia odszkodowawcze) należy kierować
- pisemnie – na adres Nord Partner sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, ul. Francuska 52 kontakt telefoniczny: + 48 68 324 04 80
- pocztą elektroniczną - wysyłając pisemne zgłoszenie szkody (skan) lub wypełniony druk zgłoszenia szkody na adres e-mail brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. 
 
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna dotycząca RODO znajduje się w załączniku na stronie ZDW w Zielonej Górze w zakładce odszkodowania – klauzula informacyjna

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki