Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg >

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

10-08-2022
 
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie otrzymują m.in. zadania polegające na budowie obwodnic zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich zwanych "ZADANIAMI OBWODNICOWYMI".
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją