RPO - Lubuskie 2020 >

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.

21-05-2019
 
 
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0001/19
Całkowita wartość projektu – 17 398 960,81 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu - 16 320 000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 15 472 000,00 zł
Budżet Państwa - 1 600 000,00 zł
 
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa DW 158 na odcinkach w km 17+800,00 21+840,58 i 29+115,00 - 31+435,00 o łącznej długości 6,36 km. Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pojazdów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją