Aktualności >

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zrealizował inwestycję polegającą na remoncie obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w km 67+490 w miejscowości Drezdenko w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 wraz z: remontem obiektu mostowego w km 67+490 w miejscowości Drezdenko”.

28-12-2020 / Marcin Ogorzałek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zrealizował inwestycję polegającą na remoncie obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w km 67+490 w miejscowości Drezdenko w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 wraz z: remontem obiektu mostowego w km 67+490 w miejscowości Drezdenko”.
 
Zamierzeniem remontu mostu było wykonanie takiego zakresu robót, który w zasadniczy sposób poprawi kondycję techniczną obiektu oraz przywróci jego pierwotne walory techniczne. Wykonano naprawę oraz częściową wymianę konstrukcji stalowej wraz z naniesieniem antykorozyjnych powłok malarskich. Z uwagi na zły stan techniczny pomostu, konieczne było jego rozebranie oraz wykonanie nowego. Naprawiono kamienne podpory,  umocniono skarpy oraz wyposażono obiekt w płyty przejściowe. Wykonawcą robót była firma: Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Koszt zadania to ok 1,09 mln zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki