Wydziały >

Szczegółowy wykaz stanowisk i telefonów kontaktowych

07-10-2015
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO/WYDZIAŁ TELEFONY
 
Tonder Paweł
 
Dyrektor
 
tel. 68 328-03-00
 
Szulc Grzegorz
 
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
 
tel. 68 328-03-00
 
Wydział Finansowo Księgowy
 
Włodarczyk Martyna
 
Główny Księgowy
 
tel. 68 328-03-14
 
Linda Ewelina
 
Naczelnik Wydziału
 
tel. 68 328-03-17
 
Czarnecka Marzena
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-18
 
Madej Katarzyna
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-17
 
Olichwer Anna 
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-36
 
Justyna Kińczyk
 
Wydział Finansowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-20
 
Wydział Zamówień i Administracji 
 
Szpakowska Marta
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-07
 
Małgorzata Mazur
 
Z-ca Naczelnika Sekcja Zamówień 
 
tel. 68 328-03-06
 
Machniak-Wujaszek Urszula
 
Z-ca Naczelnika Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-40
 
Buczyńska Aneta
 
Sekcja Zamówień  
tel. 68 328-03-05
fax 68 328-03-38
 
Turek Katarzyna
 
Sekcja Zamówień  
tel. 68 328-03-05
fax 68 328-03-38
 
Mazur Małgorzata
 
Sekcja Zamówień  
 
tel. 68 328-03-05
 
Frąckowiak Iwona
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-34
 
Nawlicka Agnieszka
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 238-03-00
 
Skalmierska Aneta
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-49
 
Błachuta Dariusz
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-12
 
Janeczek Agnieszka 
 
Sekcja Administracji 
 
tel. 68 328-03-12
 
Kierowcy
 
Sekcja Administracji 
 
tel.68 328-03-13
 
Wydział  Zarządzania Drogami
 
Malinowska Justyna 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-27
 
Jarząbek Paweł
 
Z-ca Naczelnika 
 
tel. 68 328-03-02
 
Bucio Krystyna
 
Sekcja ds. zajęcia pasa 
 
tel. 68 328-03-10
 
Bocheńska Izabela
 
Sekcja ds. zajęcia pasa 
 
tel. 68 328-03-10

Kowalczyk Wioleta
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-15
 
Ilkowska Joanna
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-15
 
Abramczyk Sylwia
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 353-73-54
 
Przybylski Michał
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-29
 
Glapa Monika
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-42
 
Kamińska Beata
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-11
 
Wojciechowski Paweł
 
Sekcja inżynieri ruchu
 
tel. 68 328-03-42
 
Sylwia Gągała
 
Sekcja ds. uzgodnień
 
tel. 68 328-03-39
 
Dąbrowska Magdalena 
 
Sekcja ds. uzgodnień
 
tel. 68 328-03-02
 
Wydział Mostów
 
Ogorzałek Marcin
Naczelnik Wydziału tel. 68 353-73-56
 
Ciesielska Marzenna 
 
Z-ca Naczelnika
 
tel. 68 328-03-19
 
Emilianów Agnieszka
 
Wydział Mostów
 
tel. 68 328-03-19
 
Moczyńska Angelika 
 
Wydział Mostów
 
tel. 68 328-03-19
 
Wydział Nieruchomości
 
Stachurska Mirosława
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-30
 
Kolega Przemysław 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-45
 
Iglewska Eliza
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
Marcinkowski Grzegorz
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
Turzańska Marika
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
Wydział Dokumentacji
 
Kocik Krzysztof
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-28
 
Gacek Tomasz
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 353-73-58
 
Brzezińska Agnieszka
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
Kossek Dorota
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
Walczak Marta
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-23
 
Pawelec Paulina
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-46
 
Kińczyk Justyna
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 328-03-46
 
Wrześniak Marzena
 
Wydział Palnowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 353-73-97
 
Bucio Jagoda 
 
Wydział Planowania i Funduszy Europejskich
 
tel. 68 353-73-97
 
Wydział Budowy i Nadzoru
 
Dechnik Waldemar
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-26
 
Wierzejewska Milena
 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-48
 
Waligóra Andrzej
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
Ogiejko Mirosław
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
Struzik Janusz
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
Bagiński Rafał 
 
Sekcja nadzoru
 
tel.68 328-03-41
 
Chrastek Marcin
 
Sekcja nadzoru
 
tel.68 328-03-47
 
Żmuda Joanna
 
Sekcja realizacji inwestycji
 
tel. 68 328-03-41

Samek Joanna
 
Sekcja realizacji inwestycji
 
tel. 68 328-03-48
 
Sekcja Informatyczna
 
Sekcja Informatyczna
 
Sekcja Informatyczna
 
tel. 68 328-03-22
 
Samodzielne Stanowiska
 
Merda Włodzimierz
 
Stanowisko ds. Obronnych
 
tel. 68 322-17-16
 
Hic Ewa
 
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
 
tel. 68 322-17-15
 
Hic Ewa
 
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 
tel. 68 322-17-15
 
Kempa Danuta
 
Stanowisko ds. Kadr
 
tel. 68 328-03-16
 
Frąckowiak Kamila
 
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
 
tel. 68 328-03-43
 
Merda Włodzimierz
 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
 
tel. 68 322-17-16
 
Sekcja Radców Prawnych
 
Sekcja Radców Prawnych
 
tel. 68 328-03-04
 
Frąckowiak Kamila
 
Inspektor Ochrony Danych
 
tel. 68 328-03-43
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją