Wydziały >

Szczegółowy wykaz stanowisk i telefonów kontaktowych

07-10-2015
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO/WYDZIAŁ TELEFONY
 
Tonder Paweł
 
Dyrektor
 
tel. 68 328-03-00
 
Kocik Krzysztof
 
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-00
 
Ogorzałek Marcin
 
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Zarządzania Mostami
 
tel. 68 328-03-00
 
Wydział Budżetowo-Księgowy
 
Włodarczyk Martyna
 
Główny Księgowy
 
tel. 68 328-03-14
 
Linda Ewelina
 
Naczelnik Wydziału
 
tel. 68 328-03-17
 
Kińczyk Justyna
 
Z-ca Naczelnika
 
tel. 68 328-03-20
 
Czarnecka Marzena
 
Wydział Budżetowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-18
 
Madej Katarzyna
 
Wydział Budżetowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-17
 
Olichwer Anna 
 
Wydział Budżetowo-Księgowy
 
tel. 68 328-03-36
 
Wydział Zamówień Publicznych
 
Szpakowska Marta
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-07
 
Mazur Małgorzata

Główny Specjalista
 
tel. 68 328-03-06
 
Kniaziuk Iwona
 
Wydział Zamówień Publicznych
 
tel. 68 328-03-05
 
Świt Agnieszka
 
Wydział Zamówień Publicznych 
 
fax 68 328-03-38
 
Urbaniec Beata
 
Wydział Zamówień Publicznych
 
tel. 68 328-03-05
 
Wydział Administracyjno-Kadrowy
 
Machniak-Wujaszek Urszula
 
p.o. Naczelnika  Wydzialu
 
tel. 68 328-03-40
 
Danuta Kempa
 
Sekcja kadr
 
tel. 68 328-03-16
 
Frąckowiak Iwona
 
Kancelaria Podawcza
 
tel. 68 353-73-91
 
Mały Aleksandra
 
Kancelaria Podawcza
 
tel. 68 353-73-91
 
Nawlicka Agnieszka
 
Sekretariat
 
tel. 68 328-03-00
 
Skalmierska Aneta
 
Sekcja administracji 
 
tel. 68 328-03-49
 
Błachuta Dariusz
 
Sekcja administracji 
 
tel. 68 328-03-12
 
Polewka Magdalena
 
Sekcja administracji 
 
tel. 68 328-03-12
 
Kierowcy
 
Sekcja adminstracji
 
tel.68 328-03-13
 
Wydział  Zarządzania Drogami
 
Malinowska Justyna 
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-27
 
Kowalczyk Wioleta
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-15
 
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-15
 
Przybylski Michał
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-29
 
Zasacka Nina
 
Sekcja ds. zarządzania drogami
 
tel. 68 328-03-54
 
Piechocki Artur
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-42
 
Szarata Patryk
 
Sekcja inżynierii ruchu
 
tel. 68 328-03-42
 
 
 
Sekcja inżynieri ruchu
 
tel. 68 328-03-11
 
Wydział Mostów
 
Woźny Gerard
 
Naczelnik Wydziału
 
tel. 68 328-03-09
 
Emilianów Agnieszka
 
Z-ca Naczelnika
 
tel. 68 328-03-19
 
Zagrabelska Agnieszka
 
Wydział Mostów
 
tel. 68 328-03-19
 
 
 
Wydział Mostów
 
tel. 68 328-03-19
 
Wydział Nieruchomości
 
Kolega Przemysław
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-45
 
Marcinkowski Grzegorz
 
Z-ca Naczelnika
 
tel. 68 328-03-24
 
Iglewska Eliza
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
Turzańska Marika
 
Wydział Nieruchomości
 
tel. 68 328-03-24
 
Wydział Uzgodnień i Zajęcia Pasa Drogowego
 
Jarząbek Paweł
 
Naczelnik Wydziału
 
tel. 68 328-03-02
 
Drozdek-Dąbrowska Magdalena
 
Sekcja uzgodnień
 
tel. 68 328-03-02
 
Gągała Sylwia
 
Sekcja uzgodnień
 
tel. 68 328-03-39
 
Krysiński Krzysztof
 
Sekcja uzgodnień
 
tel. 68 328-03-39
 
 
 
Sekcja zajęcia pasa drogowego
 
tel. 68 328-03-08
 
Olejniczak-Wojdyło Ksenia
 
Sekcja zajęcia pasa drogowego
 
tel. 68 328-03-10
 
 
 
Sekcja zajęcia pasa drogowego
 
tel. 68 328-03-10
 
Wydział Dokumentacji
 
Gacek Tomasz
 
p. o. Naczelnika Wydziału 
 
tel. 68 328-03-28
 
Brzezińska Agnieszka
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
Kossek Dorota
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
Szandruk Joanna
 
Wydział Dokumentacji
 
tel. 68 328-03-44
 
 
Wydział Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
 
Walczak Marta
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-23
 
Pawelec Paulina
 
Z-ca Naczelnika
 
tel. 68 328-03-46
 
 
 
Wydział Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
 
tel. 68 328-03-46
 
Wrześniak Marzena
 
Wydział Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 
 
tel. 68 353-73-97
 
Bucio Jagoda
 
Wydział Planowania i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych   
 
tel. 68 353-73-97
 
Wydział Budowy i Nadzoru
 
Dechnik Waldemar
 
Naczelnik Wydziału 
 
tel. 68 328-03-26
 
Wierzejewska Milena
 
Z-ca Naczelnika
 
tel. 68 328-03-48
 
Waligóra Andrzej
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
Żmuda Joanna
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
Struzik Janusz
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-25
 
Bagiński Rafał 
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-41
 
Chrastek Marcin
 
Sekcja nadzoru
 
tel. 68 328-03-47

Sterczewska Wiesława
 
Sekcja realizacji inwestycji
 
tel. 68 328-03-48
 
Słomińska Alicja
 
Sekcja realizacji inwestycji
 
tel. 68 328-03-41
 
Sekcja Informatyczna
 
Informatyk
 
Sekcja Informatyczna
 
tel. 68 328-03-22
 
Samodzielne Stanowiska
 
Merda Włodzimierz
 
Stanowisko ds. Obronnych
 
tel. 68 322-17-16
 
Hic Ewa
 
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
 
tel. 68 322-17-15
 
Hic Ewa
 
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 
tel. 68 322-17-15
 
Frąckowiak Kamila
 
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
 
tel. 68 328-03-43
 
Merda Włodzimierz
 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
 
tel. 68 322-17-16
 
Pietrzak Radosław
 
Sekcja Radców Prawnych
 
tel. 68 328-03-04
 
Frąckowiak Kamila
 
Inspektor Ochrony Danych
 
tel. 68 328-03-43
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją