Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Pomiar Ruchu >

Pomiar ruchu 2020r.

12-01-2022 / Michał Przybylski

Pomiar ruchu 2020r.

W 2020 roku na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze (z wyłączeniem odcinków dróg wojewódzkich przebiegających w granicach miast na prawach powiatu tj. Gorzowa Wlkp.
i Zielonej Góry) został przeprowadzony generalny pomiar ruchu drogowego. Pomiar wykonano w oparciu o "Wytyczne organizacji
i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich", opracowane przez Departament Strategii
i Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W załączeniu przedstawiamy, w postaci tabelarycznej, wyniki pomiaru - średni dobowy ruch roczny (SDRR) na wyznaczonych odcinkach dróg wojewódzkich, a także opracowanie „Synteza wyników GPR 2020/2021 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich”.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki