Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Phare >

„Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim” Kontrakt nr PL 2002/000-580/06.12-L002

11-01-2012

Kontrakt nr PL 2002/000-580/06.12-L002 „Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim”

Zakres rzeczowy II Etapu:

­ Remont drogi wojewódzkiej nr 132 na odcinku 21,62 km,

­ Budowa obwodnicy m. Witnica o dł. 2,95 km.

 

Inwestycja realizowana z funduszu Phare SSG 2002.

Jednostka Projektowa - Lafrenz Polska Poznań, Zabobrze Jelenia Góra

Wykonawca robót budowlanych - STRABAG Sp. z o.o. Filia w Gorzowie Wlkp.

Inżynier Projektu - PROMOST Sp. z o.o. Zielona Góra

 

Wartość robót: 5 702 422,54 EUR

w tym współfinansowanie 3 162 814,42 EUR

wkład własny 2 444 037,81 EUR

Inżynier 95 570,31 EUR

Okres realizacji: 23.12.2004 r. - 19.05.2006 r.

 

W ramach realizacji Etapu II Kontrakt nr PL 2002/000-580/06.12-L002 „Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim” wykonano:

- Remont drogi wojewódzkiej na odcinku od km 3+195 do km 18+805 i od km 21+752 do km 27+762,

- budowę obwodnicy m. Witnica o długości 2,95 km,

- stanowisko do ważenia samochodów w ciągu drogi woj nr 132 w km 28+625,

- wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy m. Witnica,

- wykonano ciągi piesze, pieszo-rowerowe w miejscowościach: Dąbroszyn, Kamień Mały, Mościczki, Białcz, Witnica,

- 16 zatok autobusowych,

- stację wczesnego ostrzegania o warunkach panujących na drodze w km 24+650 w m. Białcz.

Droga wojewódzka nr 132 jest najkrótszą trasą z Gorzowa Wlkp. do Kostrzyna nad Odrą. Ma jedno z najwyższych natężeń ruchu, Średni Dobowy Ruch wynosi 5687,50 a na niektórych odcinkach dochodzi do 8000. Ponadto w obrębie drogi znajdują się strefy przemysłowe w Kostrzynie i Witnicy. Budowa chodników, zatok, ścieżek rowerowych i skrzyżowań typu rondo spowoduje uspokojenie ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości położonych w ciągu drogi woj. nr 132 a także komfort podróżnych.

7Galeria zdjęć: witnica 2012

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją