Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Komunikaty >

Ogłoszenie przetargu

09-03-2023
OGŁOSZENIE PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W ZIELONEJ GÓRZE,  AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
TRZECI  PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg  
 
Przedmiotem przetargu jest wycofany z eksploatacji sprzęt do zimowego utrzymania dróg: 3 sztuki  Posypywarko-solarek GILETTA producent  REVELLO (CN) Italy.
 
Szczegółowe informacje na temat oferowanego w przetargu sprzętu do zimowego utrzymania dróg  oraz termin
i regulamin przetargu znajdują się na stronie internetowej Sprzedającego www.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”, oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce ”Ogłoszenia”.
 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującymi jest Ewa Hic tel. 68 322 17 15, 663-550-345.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją