Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Komunikaty >

UWAGA

26-10-2020
UWAGA !!!
 
W związku z epidemią koronawirusa informujemy, że od dnia 12 października br. do odwołania
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zostaje zamknięty dla interesantów.
 
W sprawach nie wymagających potwierdzenia prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji,
mailowy: e-mail,  telefoniczny: /068/ 328 03 00 lub fax /068/ 328 03 32 lub e-PUAP : /ZDWZG/SkrytkaESP
 
Szczegółowy wykaz numerów i adresów e-mail do poszczególnych pracowników można znaleźć na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl 
w zakładce Zarząd Dróg Wojewódzkich – Wydziały.
 
W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej, można je składać w wersji papierowej. W takim przypadku należy skorzystać ze specjalnej skrzynki na listy znajdującej się przed wejściem do urzędu. Składane dokumenty przyjmowane są bez potwierdzenia odbioru. Wrzucając dokumenty do skrzynki, prosimy o podanie na kopercie adresu mailowego lub/i numeru telefonu w celu ułatwienia ewentualnego kontaktu.
 
W sprawach przetargów prosimy dzwonić pod nr telefonu /068/ 328 03 05.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją