Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Aktualności >

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zrealizował inwestycję polegającą na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w okolicy m. Wierzchno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285

10-12-2019
Zakres zadania przewidywał wykonanie nowego obiektu o konstrukcji stalowej gruntowo–powłokowej ze ścianami oporowymi typu ViaBlock, oraz wykonanie warstw nawierzchni i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na moście oraz dojazdach. Wykonawcą robót budowlanych była firma: BergerBau Polska sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt zadania to 1,7 mln zł. 50 % wartości zadania zostało dofinansowane z subwencji rezerwy ogólnej.
Podstawowe parametry geometryczne oraz techniczno-użytkowe mostu:
  • rozpiętości w osiach podpór - 6,45 m
  • szerokość całkowita ustroju nośnego - 11,65 m
  • szerokość jezdni - 7,00 m
  • szerokość chodnika - 2,00 m
  • opaski – 2 x 0,5 m
  • światło pionowe - ok 3,25m
  • światło poziome - 5,85m

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją