Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Aktualności >

24 września oddano do ruchu estakadę nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159

10-12-2019
W ramach zadania wykonano nową płytę pomostową ochronną, ułożono izolację, wykonano nową konstrukcję jezdni na obiekcie, montaż barier i barieroporęczy oraz krawężniki kamienne, wykonano bitumiczne przykrycia dylatacyjne, wykonano naprawy betonowych elementów przęsła oraz filarów.
 
Obiekt posiada następujące parametry techniczne:
Całkowita długość obiektu 306,58 m
Szerokość całkowita pomostu 10,55 m
Szerokości całkowita jezdni 6,0 m
Szerokość chodnika 2,0 m + opaska bezpieczeństwa 0,5 m.
 
Wykonawcą robót budowlanych  była firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w restrukturyzacji
Funkcję Inżyniera Projektu nad realizacją zadania pełniło konsorcjum firm: Lider - Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp. K. oraz Partner: Komplet Inwest Sp. J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj
 
Inwestycja zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT. Zadanie było dofinansowywane również z Budżetu Państwa.
Całkowita wartość projektu – 8,8 mln zł
Wartość dofinansowania – 5,3 mln zł
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją